Bærekraft

Eurogym 2024 skal være en arrangør som tar miljø- og bærekraftsansvaret på alvor. Eurogym 2024 har som mål å redusere miljøpåvirkningen fra idrettsaktiviteter og arrangementer, og samtidig øke bevisstheten om bærekraft blant medlemmer og samarbeidspartnere.

For å oppnå dette målet, har Eurogym 2024 utviklet en bærekraftsstrategi som inneholder konkrete tiltak for å redusere klimaavtrykket og øke bærekraftig praksis i organisasjonen. Strategien inneholder blant annet tiltak for å redusere energiforbruket, avfallshåndtering, transport, og innkjøp av varer og tjenester.

Eurogym 2024 har også tatt initiativ til å øke bevisstheten om bærekraft blant medlemmer og samarbeidspartnere. Dette inkluderer opplæring og informasjon om bærekraftig praksis, samt tiltak for å øke bevisstheten om miljøpåvirkningen fra idrettsaktiviteter og arrangementer.  

Husk – små bidrag kan ha stor effekt!

Arrangere et grønt turnarrangement og inspirere andre arrangement til å gjøre det samme

Bærekraftsmål 3 ble et naturlig mål for Eurogym 2024, da idrett bidrar til økt aktivitet og sunn livsstil. Eurogym er en flott mulighet for unge turnere å utvikle ferdighetene sine, få nye venner og oppleve forskjellige kulturer. Det skal være et arrangement for alle, hvor alle skal føle seg integrert og inkludert. Bodø og Norge skal under Eurogym vise fram sin rikholdige kultur og inspirere til turnglede og fysisk aktivitet.  

Eurogym 2024 skal synliggjøre FNs bærekraftsmål på hjemmesiden, i sosiale medier og under arrangementet. Vi skal være et grønt turnarrangement og inspirere framtidige arrangement til å gjøre det samme. Vi tar miljø- og bærekraftsansvaret på alvor og skal bidra med å øke kunnskapen om avfallshåndtering og gjenbruk. Under arrangementet skal vi ha et bærekraftshjørne hvor vi skal informere, utfordre og inspirere deltakere og frivillige til å ta bærekraftige valg.  

Eurogym 2024 skal være et arrangement for alle uansett kjønn, legning, etnisk bakgrunn, kultur, religion og funksjonsnedsettelse. Vi har fokus på inkludering, mangfold og like muligheter. Vi skal ha arenaer som er tilpasset alle, der alle føler seg velkommen. Vi skal heie på alle utøverne som deltar – skape folkefest og god stemning. Likemuligheter for alle – alle med! 

Eurogym 2024 skal ha et bevisst forhold til gjenbruk, innkjøp, forbruk og skal minimere fotavtrykket. Vi har satt som fokus at vi skal minimere matsvinn, velge materialer som kan ombrukes eller gjenvinnes. Vi skal dele ut drikkeflasker til alle deltakere og frivillige, og ha enkel tilgang til vannstasjoner for påfylling av vannflasker. Eurogym 2024 blir et kompakt arrangement hvor det vil bli gåavstand mellom arenaer, byen og flere av overnattingsstedene. Vi kartlegger transportbehovet og bruker allerede oppsatt kollektivtransport.

I Norge er idretten tuftet på frivillighet og dugnadsånd. Med dette som grunnpilar i idretts-Norge, blir bærekraftsmål 17 et viktig mål for at Eurogym 2024 skal lykkes. Sammen med samarbeidspartnere deler vi erfaring og bruker hverandres kompetanse. Idrett skaper fellesskap og Eurogym 2024 skal vise vei for at godt samarbeid er en bærekraftig måte å nå målene sine på.